Asiakirjahallinnon peruskurssi

Liikearkistoyhdistys järjestää asiakirjahallinnon peruskurssin 11. ja 18.4.2024. Koulutus järjestetään verkko-opetuksena Teamsin kautta.

Ohjelma:

Torstai 11.4.2024


9.00: Asiakirjahallinnan merkitys, terminologia sekä asiakirjahallintaa ohjaavat lait ja standardit, Hanna Salminen
10.30: Tauko
10.45: Tiedonhallinnan asiantuntijan osaaminen, Hanna Salminen
12.00: Lounastauko
13.00: Asiakirjahallinto yksityisellä sektorilla, liiketoiminnan vaatimukset, kansainvälinen toimintaympäristö asiakirjahallinnon näkökulmasta, Mikko Hyvärinen
14.30: Ensimmäisen päivän päätös


Torstai 18.4.2024


9.00: Digitaalinen pitkäaikaissäilytys ja sen haasteet, Iiris Mahjneh
10.15: Tauko
10.30: Fyysisten arkistojen hallinta, arvonmääritys ja seulonta, järjestäminen ja luettelointi, Olli Alm
12.00: Lounastauko
13.00: Asiakirjojen digitointi, sähköinen arkistointi, metatiedot, Janne Ridanpää
14.30: Toisen päivän päätös

Iiris Mahjneh Toimii yksikönpäällikkönä Kansallisarkiston vastaanottopalveluissa. Kansallisarkiston vastaanoton palveluita ovat sähköisen arkistoinnin palvelu, analogisten viranomaisaineistojen vastaanottopalvelu ja yksityisarkistojen vastaanottopalvelu. Kansallisarkiston Saamelaisarkisto kuuluu myös vastaanottopalveluiden yksikköön. Ennen yksikönpäällikön tehtäviä Iiris toimi Sähköisen arkistoinnin palvelun palveluvastaavana ja siirron ohjaajana. Ennen Kansallisarkistoa hän on työskennellyt mm. Kelassa arkistointipalvelujen tuoteomistajana ja Suomen Pankissa analogisen arkiston konservointiprojektissa.

Hanna Salminen työskentelee Patria Oyj:n konsernihallinnossa tiedonhallinnan kehitystehtävissä. Senior IT Application Specialistina hänen tehtäviinsä kuuluu konsernin yhteisen dokumentinhallinnan kehittäminen liiketoiminta- ja käyttäjälähtöisesti sekä pääkäyttäjätehtävät. Ennen Patriaa Hanna työskenteli yli kymmenen vuotta valtionhallinnossa tiedonhallinnan asiantuntijana puolustushallinnossa ja viimeisimmäksi Sisäministeriössä. Tiedonhallinnan asiantuntijana Hanna on perehtynyt mm. tietoturvallisuusvaatimuksiin, toimintaprosessien kehittämiseen ja asiakirjojen elinkaarihallintaan. Lisäksi Hanna on toiminut erilaisissa järjestelmäkäyttöönotoissa asiantuntijana ja projektipäällikkönä.

Mikko Hyvärinen on dokumentinhallinnan ja arkistoinnin asiantuntija Metsä Groupissa, jonne hän siirtyi vuonna 2021 kahdentoista Nokia-vuoden jälkeen. Mikolla on vuosia havainnoinut kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien yritysten arkistointikäytäntöjä sekä tiedonhallintaa yleisellä tasolla. Isot sähköisten ja paperisten kokoelmien seulonnat ovat Mikolle hyvin tuttuja projekteja kuten myös yrityskauppoihin liittyvät aineistojen migroinnit ja arkistoidun aineiston käyttöoikeuksien määrittäminen.

Olli Alm toimii Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistossa tietopalvelu- ja kehittämispäällikkönä. Hänen vastuullaan on mm. järjestämis-, luettelointi- ja digitointityön ohjaaminen sekä tietopalvelu. Aikaisemmin hän toimi tiiminvetäjänä Suomen suurimmassa asiakirjojen järjestämishankkeessa – Sota-arkistoprojektissa.

Janne Ridanpää toimi tutkijana Helsingin Sanomain Säätiön ylläpitämässä Päivälehden arkistossa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat muun muassa asiakirjojen järjestäminen, luettelointi, digitointi ja sen valmistelu sekä asiakaspalvelu ja muu sidosryhmätyö. Janne on työskennellyt arkistoalalla vuodesta 2012 lähtien. Päivälehden arkisto on päätearkisto, jo tallentaa Sanoman, sen edeltäjien, yhtiön kustantamien lehtien ja omistajasukujen aineistoja.

Hinta: jäsenille 300 € ja muille 400 €. +24 % alv. Hintaan sisältyy Säilyykö sähköinen – ja kuinka kauan? -kirja, joka postitetaan osallistujille etukäteen.

Peruutusehdot: Osallistumisen voi peruuttaa maksutta 7 vrk ennen tilaisuutta. Muutoin veloitetaan 100 euroa + alv 24 % toimistokuluina. Mikäli esteestä ei ilmoiteta, veloitetaan koko osallistumismaksu. Tilaisuuden osallistujan voi vaihtaa.

Ilmoittautuminen:

    * pakollinen kenttä

    Lisätietoja
    (Tässä voi kertoa mahdolliset ennakkokysymykset kouluttajille tai antaa vaikka laskutusohjeita)