Arkisto- ja tiedonhallinta-alan opinnäytepalkinto

Liikearkistoyhdistys, Arkistoyhdistys ja Kunnallisarkistoyhdistys alkoivat jakamaan vuosittain arkisto- ja tiedonhallinta-alan opinnäytepalkintoa, joka on suuruudeltaan 500 euroa. Ehdotukset palkintoehdokkaista pyydettiin suomalaisilta korkeakouluilta, joissa on arkisto- ja tiedonhallinta-alan tutkintoon johtavaa opetusta. Kukin oppilaitos ehdotti enintään kahta edellisenä päättyneenä lukuvuonna valmistunutta pro gradua tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötä.

Palkinnon saajan valitsi yhdistysten nimeämä arkisto- ja tiedonhallinta-alan edustaja. Liikearkistoyhdistys, Arkistoyhdistys ja Kunnallisarkistoyhdistys vastaavat palkinnosta
vuorovuosin. Vuonna 2021 palkinnosta vastaa Liikearkistoyhdistys ja se jaettiin juhlavuoden Liikearkistopäivillä Tampereella 17.–18.11.2021.


Tänä vuonna ehdolla olivat seuraavat pro gradu tutkielmat:

• Suvi Liimatta (Turun yliopisto ja Åbo Akademi):
”Ja orkesteri soi taiwaallisen puhtaasti” – Georg ja Sigrid Schnéevoigtin henkilöarkiston muodostuminen ja moniäänisyys 1800–1900-lukujen vaihteen musiikkikulttuurissa
• Marko Rikala (Itä-Suomen yliopisto):
Museoihin arkistoidut. Asiakirjallinen kulttuuriperintö valtakunnallisten vastuumuseoiden kokoelmissa
• Manna Satamaa (Itä-Suomen yliopisto):
”Metadata on mahdoton, metadata pelottaa”: Tutkijat ja tiedonhallinnan ammattilaiset tutkimusaineistojen hallinnan äärellä
• Viivi Salo (Tampereen yliopisto):
Tiedonhallintamallin laadinta sekä vastaanotto viranomaisissa

Kaikki neljä opinnäytettä ovat kokonaisuudessaan erittäin hyvätasoisia ja hallittuja. Ne tuovat kaikki
uutta tietoa kirjoitetuista aiheista. Kaikki neljä gradua hyväksyttiin myös korkeimmalla arvosanalla 5
(erinomainen).

Tämän vuoden arkisto- ja tiedonhallinta-alan opinnäytepalkinnon sai Suvi Liimatta: ”Ja orkesteri
soi taiwaallisen puhtaasti” – Georg ja Sigrid Schnéevoigtin henkilöarkiston muodostuminen ja
moniäänisyys 1800–1900-lukujen vaihteen musiikkikulttuurissa.


Hänen työnsä on ansiokas syventyminen suurelle yleisölle lähes tuntemattomien suomalaisten
kulttuurihenkilöiden Georg ja Sigrid Schnéevoigtin henkilöarkiston saloihin. Työ on hyvin kirjoitettu ja mukaansatempaava ja antaa hienon kuvan kahden musiikkielämän persoonan vaiheista 1800-
luvun ja 1900-luvun Suomessa ja ympäri maailmaa. Arkisto säilytetään Sibelius-museossa, Turussa.

Faili 4/2021

Faili-lehden kuluvan vuoden viimeinen numero on ennättänyt jo painoon saakka. Lehti ilmestyy tilaajien postilaatikoihin tulevien viikkojen aikana.

Esimakua lehden sisällöstä on katseltavissa täällä.