Aihearkisto: Koulutus 2023

Tekoäly ja tiedonhallinta -teemapäivä

Liikearkistoyhdistys järjestää keskiviikkona 29.11. teemapäivän Tekoäly ja tiedonhallinta. Luvassa on puheenvuoroja tekoälyn hyödyntämisestä monesta eri näkökulmasta. Teemapäivä alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 15.00 mennessä. Tapahtumaan voi osallistua joko paikan päällä Sokos Hotelli Vantaassa tai etänä Teamsin välityksellä.

Alustava ohjelma:

8.30 – 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.00 – 9.10 Alkusanat
9.10 – 9.50 Johdanto: tekoäly ja tiedonhallinta, Juha Anttila, IITC Oy
9.50 – 10.30 Tekoälyn suhde tekijänoikeuksiin, Anette Alén, professori, Helsingin yliopisto
10.30 – 10.45 Jaloittelutauko
10.45 – 11.30 Tekoälyn hyödyntäminen digitointiprosessissa – DALAI -hanke, Maiju Pohjola, Kansallisarkisto
11.30 – 12.30 Lounas 
12.30 – 13.15 Hipun mahdollisuudet tekoälyn saralla ja katsaus hanketoimintaan, Anssi Jääskeläinen, XAMK
13.15 – 14.00 Tekoälyn sovellukset tiedonhallinnan järjestelmissä, Elina Röyskö, M-Files
14.00 – 14.15 Kahvi
14.15 – 15.00 Tekoäly ja etiikka, FT Anna-Mari Wallenberg, Helsingin yliopisto
15.00  Loppusanat ja museovierailulle ilmoittautuneiden siirtyminen kohti museota

Klo 15.30 alkaen mahdollisuus tutustua Vantaan museossa Ikikallion tarinoita -näyttelyyn museoamanuenssin johdolla.

Juha Anttila toimii IITC:n toimitusjohtajana ja konsulttina. Juhalla on yli kahdenkymmenen vuoden konsultointikokemus informaation ja erityisesti dokumenttien hallinnasta sekä siihen liittyvien järjestelmien käyttöönotosta. Juha on työssään tutustunut yli kolmensadan suomalaisen organisaation tiedonhallintaan.

Anette Alén on siviili- ja kauppaoikeuden professori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on tutkinut erityisesti digitaalisen viestinnän ja tekoälyn juridiikkaa sekä tekijänoikeuskysymyksiä.

Maiju Pohjola työskentelee Kansallisarkistossa massadigitoinnin ja analogisten viranomaisaineistojen ohjaus- ja vastaanottotehtävissä. Hän on toiminut myös tuoteomistajana DALAI-hankkeessa (Digitaalisten aineistojen laadun ja käytettävyyden parantaminen tekoälyavusteisesti). Kansallisarkistossa hän on työskennellyt vuodesta 2014 asti erilaisissa tehtävissä.

Anssi Jääskeläinen työskentelee Xamkilla Digitalia tutkimuskeskuksessa tutkimuspäällikönä. Tällä hetkellä päävastuualueina ovat Memory Labin käyttöönottopilotit, kansainvälinen yhteistyö sekä DLM Forumin johtokunnan jäsenyys.

Elina Röyskö on tiedonhallinnan asiantuntija, joka auttaa yrityksiä automatisoimaan ja tehostamaan tietotyötä ja liiketoimintaprosesseja, sujuvoittamaan dokumenttikeskeistä yhteistyötä ulkoisten sidosryhmien kanssa ja parantamaan tietoturvaa ja vaatimustenmukaisuutta. Hän auttaa asiakkaitaan eri toimialoilla hyvin monenlaisissa käyttötapauksissa, kuten asiakasdokumenttien hallinta, projektidokumenttien hallinta, sopimustenhallinta, kontrolloitu dokumenttien hallinta ja tietoturvallinen asiakasyhteistyö.

Dosentti Anna-Mari Wallenberg on kognitiotieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Anna-Mari tutkii mm. älykkäisen järjestelmien yhteiskunnallisten vaikutusten tutkimusta, ja opettaa mm. tekoälyn filosofiaa ja etiikkaa Helsingin yliopistossa. Puheenvuorossaan Anna-Mari tarkastelee tekoälyn etiikan tutkimusta, ja sen keskeisiä väitteitä.

Hinta läsnäoleville: jäsenet 300 € + alv., ei-jäsenet 400 € + alv. (sisältää kahvit ja ruokailut)

Hinta etänä: Jäsenet 250 € + alv., ei-jäsenet 350 € + alv.

Osanoton voi perua maksutta viikko ennen tilaisuutta. Tämän jälkeisistä peruutuksista veloitetaan 100 € (läsnä) tai 50 € (etä).

Riskienhallinnan teemapäivä

Liikearkistoyhdistys järjestää 17. toukokuuta teemapäivän turvallisuudesta, varautumisesta ja riskienhallinnasta Holiday Inn Elielinaukiolla Helsingissä. Voit osallistua tapahtumaan joko paikan päällä tai etänä Teamsin välityksellä.

Alustava ohjelma:

8.30 – 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi​

9.00 – 9.30 Johdantopuheenvuoro, Anu Hakkarainen, Puolustuskiinteistöt

9.30 – 10.15 Varautuminen ja Kansallisarkisto, Kristiina Laine, Kansallisarkisto

10.15 – 10.30 Jaloittelutauko​

10.30 – 11.00 ”Arkisto liekeissä” – esimerkkejä elävästä elämästä​​

11.00 – 11.45 Riskienhallinta pitkäaikaissäilytyksessä, Kimmo Koivunen, CSC

11.45 – 12.45 Lounas​

12.45 – 13.30 Tiedonhallinta ja valmiussuunnittelu, Hanna Salminen, Patria

13.30 – 14.00 Ukrainan sota ja arkistot, Dmitri Frolov, Kansallisarkisto

14.00 – 14.30 Kahvitauko

14.30 – 15.15 Tiedonhallinnan vaaratilanteita yritysmaailmassa, Mikko Hyvärinen, Metsä Group

Hinta läsnäoleville: jäsenet 300 € + alv., ei-jäsenet 400 € + alv. (sisältää kahvit ja ruokailut)

Hinta etänä: Jäsenet 250 € + alv., ei-jäsenet 350 € + alv.

Osanoton voi perua maksutta viikko ennen tilaisuutta. Tämän jälkeisistä peruutuksista veloitetaan 100 € (läsnä) tai 50 € (etä).

Asiakirjahallinnon peruskurssi

Liikearkistoyhdistys järjestää maaliskuussa 2023 Asiakirjahallinnon peruskurssin verkko-opetuksena Teamsin kautta. Koulutus pidetään kahtena peräkkäisenä maanantaina, 6.3. ja 13.3.2023.

Ohjelma:

Maanantai 6.3.2023

9.00: Asiakirjahallinnan merkitys, terminologia sekä asiakirjahallintaa ohjaavat lait ja standardit, Hanna Salminen

10.30: Tauko

10.45: Harjoitustehtävä, Hanna Salminen

12.00: Lounastauko

13.00: Asiakirjahallinto yksityisellä sektorilla, liiketoiminnan vaatimukset, kansainvälinen toimintaympäristö asiakirjahallinnon näkökulmasta, Mikko Hyvärinen

14.30: Ensimmäisen päivän päätös

Maanantai 13.3.2023

9.00: Digitaalinen pitkäaikaissäilytys ja sen haasteet, Iiris Kivelä

10.15: Tauko

10.30: Fyysisten arkistojen hallinta, arvonmääritys ja seulonta, järjestäminen ja luettelointi, Olli Alm

12.00: Lounastauko

13.00: Asiakirjojen digitointi, sähköinen arkistointi, metatiedot, Janne Ridanpää

14.30: Toisen päivän päätös

Iiris Kivelä toimii ylitarkastajana Kansallisarkiston sähköisen arkistoinnin palvelussa (SAPA). Iiris ohjaa valtionhallinnon viranomaisten digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen siirtoja sähköisen arkistoinnin palveluun sekä osallistuu SAPA-palvelun ja -alustan kehitystyöhön. Aikaisemmin hän on työskennellyt mm. Kelassa arkistointipalvelujen tuoteomistajana ja Suomen Pankissa analogisen arkiston konservointiprojektissa. Iiriksellä on myös kokemusta kv-organisaation asiakirja- ja dokumentinhallinnasta ja pitkäaikaissäilytysjärjestelmän käyttöönottoprojektista.

Hanna Salminen työskentelee Patria Oyj:n konsernihallinnossa tiedonhallinnan kehitystehtävissä. Senior IT Application Specialistina hänen tehtäviinsä kuuluu konsernin yhteisen dokumentinhallinnan kehittäminen liiketoiminta- ja käyttäjälähtöisesti sekä pääkäyttäjätehtävät. Ennen Patriaa Hanna työskenteli yli kymmenen vuotta valtionhallinnossa tiedonhallinnan asiantuntijana puolustushallinnossa ja viimeisimmäksi Sisäministeriössä. Tiedonhallinnan asiantuntijana Hanna on perehtynyt mm. tietoturvallisuusvaatimuksiin, toimintaprosessien kehittämiseen ja asiakirjojen elinkaarihallintaan. Lisäksi Hanna on toiminut erilaisissa järjestelmäkäyttöönotoissa asiantuntijana ja projektipäällikkönä.

Mikko Hyvärinen on dokumentinhallinnan ja arkistoinnin asiantuntija Metsä Groupissa, jonne hän siirtyi vuonna 2021 kahdentoista Nokia-vuoden jälkeen. Mikolla on vuosia havainnoinut kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien yritysten arkistointikäytäntöjä sekä tiedonhallintaa yleisellä tasolla. Isot sähköisten ja paperisten kokoelmien seulonnat ovat Mikolle hyvin tuttuja projekteja kuten myös yrityskauppoihin liittyvät aineistojen migroinnit ja arkistoidun aineiston käyttöoikeuksien määrittäminen.

Olli Alm toimii Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistossa tietopalvelu- ja kehittämispäällikkönä. Hänen vastuullaan on mm. järjestämis-, luettelointi- ja digitointityön ohjaaminen sekä tietopalvelu. Aikaisemmin hän toimi tiiminvetäjänä Suomen suurimmassa asiakirjojen järjestämishankkeessa – Sota-arkistoprojektissa.

Janne Ridanpää toimi tutkijana Helsingin Sanomain Säätiön ylläpitämässä Päivälehden arkistossa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat muun muassa asiakirjojen järjestäminen, luettelointi, digitointi ja sen valmistelu sekä asiakaspalvelu ja muu sidosryhmätyö. Janne on työskennellyt arkistoalalla vuodesta 2012 lähtien. Päivälehden arkisto on päätearkisto, jo tallentaa Sanoman, sen edeltäjien, yhtiön kustantamien lehtien ja omistajasukujen aineistoja.

Hinta: jäsenille 300 € ja muille 400 €. +24 % alv. Hintaan sisältyy Säilyykö sähköinen – ja kuinka kauan? -kirja, joka postitetaan osallistujille etukäteen.

Peruutusehdot: Osallistumisen voi peruuttaa maksutta 7 vrk ennen tilaisuutta. Muutoin veloitetaan 100 euroa + alv 24 % toimistokuluina. Mikäli esteestä ei ilmoiteta, veloitetaan koko osallistumismaksu. Tilaisuuden osallistujan voi vaihtaa.