Sähköisen arkistoinnin webinaari

Liikearkistoyhdistys järjestää tiistaina 6. lokakuuta kello 9 – 12 webinaarin sähköisestä arkistoinnista. Tapahtumassa pyritään vastaamaan kysymyksiin mm. eri järjestelmistä, formaateista, arvonmäärityksestä ja säilytysajoista.

Alustava ohjelma:

9.00: Avauspuheenvuoro, Hanna Salminen, Puolustushallinnon rakennuslaitos

9.10: Johdatus sähköisen arkistoinnin järjestelmiin, Juha Anttila, IITC Oy

9.40: Sähköisen arkistoinnin tekniikka ja käytettävät formaatit, Anssi Jääskeläinen, Digitalia/XAMK

10.05: Sähköisen arkistoinnin toimintatavat ja vastuut, Janne Jokinen, Senaatti & Mikko Hyvärinen, Nokia Oyj

10.30: Tauko

10.40: Case: Maanmittauslaitos, Anne Nousiainen

11.05: Case: Päivälehden arkisto, Aki Lassila & Janne Ridanpää

11.30: Case: Iron Mountain InSight, Nicola Bagwell

11.55: Yhteenveto

12.00: Lopetus

Juha Anttila toimii IITC:n toimitusjohtajana ja konsulttina. Juhalla on yli kahdenkymmenen vuoden konsultointikokemus informaation ja erityisesti dokumenttien hallinnasta sekä siihen liittyvien järjestelmien käyttöönotosta. Juha on työssään tutustunut yli kolmensadan suomalaisen organisaation tiedonhallintaan.

Janne Jokinen toimii asiakirjahallinnon asiantuntijana Senaatti-kiinteistöissä. Janne työskentelee muun muassa asian- ja dokumenttienhallinnan, sopimustenhallinnan ja sähköisen allekirjoituksen ratkaisujen parissa. Ajankohtaisimpana aiheena työpöydällä tällä hetkellä on erilaisten tekoälytoteutusten suunnittelu asian- ja tiedonhallinnan tarpeisiin.

Mikko Hyvärinen (Records Management Manager) on toiminut Nokia Oyj:n dokumentinhallinta- ja arkistointitehtävissä vuodessa 2008 lähtien. Hänen toimintakenttänsä on kattanut kaikki Nokian liiketoiminnat globaalisti ja hän vastaa nykyisin mm. koko Nokian Document and Records Management Policy’sta sekä arkistointimääräyksistä. Isot sähköisten ja paperisten kokoelmien seulonnat ovat Mikolle hyvin tuttuja projekteja kuten myös yrityskauppoihin liittyvät aineistojen migroinnit ja arkistoidun aineiston käyttöoikeuksien määrittäminen.

Anne Nousiainen on toiminut parinkymmenen vuoden ajan IT-alalla suuren ohjelmistotalon eri tehtävissä. Näistä vuosista noin kymmenen viimeisintä asian- ja asiakirjahallinnan puolella ja pääpaino julkishallinnon ratkaisuissa. Viimeiset viisi vuotta Nousiainen on työskennellyt Maanmittauslaitoksessa, jossa hän tällä hetkellä toimii sähköisen arkiston ja asianhallinnan järjestelmien palvelupäällikkönä.

Aki Lassila on toiminut yli 25 vuotta tietojärjestelmien parissa neljällä eri mantereella. Ennen Diseciin tuloaan hän toimi Finna-palvelun vetäjänä Kansalliskirjastossa. Hänen työnsä ja tutkimuksensa aiheet ovat aina liittyneet erilaisiin verkkopalveluihin ja TKI-toimintaan ohjelmistoalalla. Viimeiset 6 vuotta Lassila on keskittynyt kehittämään ja toimittamaan tiedonhallintaan liittyviä SaaS-palveluita eri toimialoilla oleville yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille.

Janne Ridanpää on toiminut arkistoalalla enemmän ja vähemmän pysyvästi vuodesta 2011. Päivälehden arkiston tutkijana hän on työskennellyt elokuusta 2019 alkaen. YKSA-järjestelmän parissa Ridanpää on puuhastellut jo vuodesta 2013. Päivälehden arkisto on avattu vuonna 1990. Sen tehtävänä on säilyttää Sanoma Oyj:hin, sen edeltäjiin ja omistajasukuihin liittyviä yritys- ja henkilöarkistoja. Lisäksi arkisto tallentaa konsernin julkaisemat sanoma- ja aikakauslehdet. Päivälehden arkisto on osa Helsingin Sanomain Säätiötä, joka ylläpitää myös Päivälehden museota. Arkiston YKSA-tietokanta avattiin asiakaskäyttöön huhtikuussa 2020.

Nicola Bagwell, Global Director Go-To-Market & Customer Success for the Global Digital Solutions division with Iron Mountain has led many different teams in her near 20-year tenure with the organisation in the Digital space from Operations, Professional Services, Implementation, Solution Development and Program Management providing her with a wide ranging approach to helping customers gain success after success in their digital efforts. Nicola’s current role utilises these skills in focussing on bringing to market new solutions within the Iron Mountain CSP offerings, which utilise Artificial Intelligence alongside information governance and workflow in a cloud based environment.

Hinta: Jäsenille 250 eur, muille 300 eur + alv.