Teemapäivä tiedonhallinnan järjestelmien käyttöönotosta

Liikearkistoyhdistys järjestää 26.9.2019 teemapäivän tiedonhallinnan järjestelmien käyttöönotosta Scandic Simonkentässä Helsingissä. Tapahtuma ammensi innoituksensa huhtikuussa järjestetystä tiedonhallinnan järjestelmien teemapäivästä. Kevään teemapäivässä pohdittiin tietojärjestelmien hankintaa ja kilpailutusta. Syksyn teemapäivässä keskitytään käyttöönottoon. Mitä tapahtuu, kun järjestelmä on hankittu ja se pitäisi ottaa käyttöön organisaatiossa.

Käyttöönotto on kriittinen vaihe tiedonhallintajärjestelmän elinkaaressa. Epäonnistunut käyttöönotto voi pahimmillaan rampauttaa koko liiketoiminnan. Käyttöönotto on myös paljon muutakin kuin tekniikkaa. Kyse on myös toimintatapojen ja muutoksen haltuunotosta ja johtamisesta.

Alustava ohjelma:

 • 9.00: Avauspuheenvuoro: Miten tiedonhallintajärjestelmän käyttöönotto eroaa ”tavallisesta” ICT-projektista? Juha Anttila, IITC Oy
 • 9.40: Ota työkokonaisuus haltuun projektihallinnan keinoin. Projektinvetäjänä oman työn ohella, Mika Purola, Projekti-Instituutti Oy
 • 10.20: Kahvi
 • 10.40: Muutosjohtaminen tietojärjestelmien käyttöönottoprojektissa, Eeva Kiiskinen, Gofore Oy
 • 11.20: Erilaiset käyttöönotot järjestelmän elinkaaren aikana, Millog Oy, Tiina Leinonen
 • 12.00: Lounas
 • 13.00: Projektin läpivienti käyttöönottomallia hyödyntäen, Milla Viitanen, Triplan Oy
 • 13.30: Työpaja: Ideoita ja hyviä käytäntöjä onnistuneeseen käyttöönottoon, Hanna Salminen
 • 14.20: Kahvi
 • 14.40: Kokemuksia tiedonhallintajärjestelmän käyttöönotosta, Anna Hannonen, Fingrid Oyj
 • 15.20: Tiedonhallintaprojektin haasteet, Mikko Hyvärinen, Nokia
 • 15.50: Yhteenveto ja päätössanat, Juha Anttila, IITC Oy

Juha Anttila toimii IITC:n toimitusjohtajana ja konsulttina. Juhalla on yli kahdenkymmenen vuoden konsultointikokemus informaation ja erityisesti dokumenttien hallinnasta sekä siihen liittyvien järjestelmien käyttöönotosta. Juha on työssään tutustunut yli kolmensadan suomalaisen organisaation tiedonhallintaan.

Tiina Leinonen toimii Millogilla tiedonhallinnasta ja käyttäjälähtöisestä kehittämisestä vastaavana tietojärjestelmäpäällikkönä. Hän on ollut erilaisten tietojärjestelmien käyttööottoprojekteissa ja kehityshankkeissa mukana jo viime vuosituhannelta asti. Tiina uskoo, että onnistuneet projektit lähtevät liikkeelle aidosti ihmislähtöisestä kehittämisestä, jossa käyttäjän tarve ohjaa teknistä kehitystä.

Mika Purola toimii Suomen Projekti-Instituutin projektijohtamisen konsulttina. Hän on toiminut pitkään projektipäällikkönä ja nykyisessä työssään valmentaa yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiota projektijohtamiseen, ohjausryhmätoimintaan, ihmisten johtamiseen ja IPMA-D ja C -sertifioitumiseen. Aikaisemmassa elämässä Mika on työskennellyt arkistolaitoksessa ja mm. Nokian arkistopäällikkönä. www.linkedin.com/in/mikapurola

Milla Viitanen työskentelee Triplanilla sähköisen tiedonhallinnan järjestelmien tuotepäällikkönä. Hän on toiminut projektipäällikön roolissa kymmenissä käyttöönottoprojekteissa ja hyödyntänyt työssään Triplanin käyttöönottomallia. Millan päivittäisen työn keskeinen tavoite on varmistaa, että asiakkailla on käytettävissään kunkin organisaation tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla tukevat ohjelmistoratkaisut.

Hanna Salminen työskentelee Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa erikoissuunnittelijana tiedonhallinnan ja toiminnan kehittämisen parissa. Hanna on projektipäällikönä luotsannut erilaisten järjestelmien käyttöönottoja käyttäjä ja toiminta edellä. Käyttäjien osallistaminen, viestintä, fasilitointi ja palvelumuotoilun soveltaminen tiedonhallintaan ovat lähellä sydäntä.

Eeva Kiiskinen (Transformation Lead) toimii Goforella organisaatiomuotoilun, asiakaskeskeisen kulttuurin ja muutosjohtamisen asiantuntijana. Hänen intohimonaan on organisaatioiden uusien ilmiöiden oivaltaminen ja ratkaisujen luominen yhdessä asiakkaiden kanssa.

Anna Hannonen työskentelee dokumenttienhallinnan asiantuntijana ja tiiminvetäjänä Fingrid Oyj:lla. Hän tekee töitä sen eteen, että yrityksellä olisi edellytykset hallita ja hyödyntää tietoa tuottavasti koko sen elinkaaren ajan sekä varmistaa, että oikea tieto on helposti saatavilla oikeissa paikoissa.

Hinta: Jäsenille 450 € (+alv 24%) ja muille 550 € (+alv 24%).

Peruutusehdot: Osallistumisen voi maksutta peruuttaa 14 vrk ennen tilaisuutta. Muutoin veloitamme 100 euroa + alv 24 % toimistokuluina. Mikäli esteestä ei ilmoiteta, veloitamme koko osallistumismaksun. Tilaisuuden osallistujan voi vaihtaa.