thumbnail of faili-2-2016

Haetaan Faili-lehdelle päätoimittajaa

Liikearkistoyhdistys hakee neljä kertaa vuodessa ilmestyvälle tiedonhallinnan ja arkistoinnin
ammattilehdelle Failille

PÄÄTOIMITTAJAA

Tehtävään valittavalta edellytetään seuraavia asioita:
• rohkeutta, kykyä ja halua ottaa kantaa tiedonhallintaan ja arkistointiin liittyviin kysymyksiin
• perustietoja sekä sähköisestä että perinteisestä asiakirjahallinnasta, jotta voi arvottaa tähän alaan liittyviä
asioita ja niiden merkitystä
• kokemusta (tai kykyä omaksua) lehden tuottamisen prosessista ja kokonaisuudesta
• avointa kiinnostusta tiedonhallinnan ja arkistoinnin kehittämiseen ja sen tuottamiin mahdollisuuksiin
• yhteistyökykyä ja yhteyksiä, joilla voi hankkia lehteen aineistoa niin kotimaasta kuin kansainvälisestikin
yhteistyössä LAY:n julkaisutoimikunnan kanssa
• pitkäjänteisyyttä useamman vuoden projektiin

Päätoimittajan palkkioksi vuodelle 2017 on ehdotettu 1000 euroa/lehti, joka sisältää pääkirjoituksen. Muista
artikkeleista maksetaan Liikearkistoyhdistyksen hallituksen vuosittain tekemän palkkiopäätöksen mukaan.
Päätoimittajan tehtävä olisi otettava vastaan vuoden 2017 aikana sopimuksen mukaan.

Päätoimittajan tehtävään voidaan liittää myös toimitussihteeri-taittajan tehtävät, joihin sisältyy lehden
aineiston käsittely, taitto ja painovalmiin aineiston siirto painoon sekä painosopimuksen kilpailutus ja esittely
hallitukselle. Toimitussihteeri-taittajaa haetaan Failille myöhemmin, kun päätoimittaja on tehtävään valittu.

Lisätietoja antavat: päätoimittaja Osmo Palonen (040)5466999, sposti: osmo.palonen(at)iki.fi, puheenjohtaja
Mikko Hyvärinen sposti: mikko.sa.hyvarinen(at)nokia.com ja julkaisutoimikunnan pj Susanna Kokkinen
sposti:susanna.kokkinen(at)aalto.fi.

Vapaamuotoiset hakemukset 31.12. 2016 mennessä osoitteeseen sihteeri@liikearkistoyhdistys.fi