Asiakirjahallinnan kysely 2016

Kyselyn tavoitteena on kartoittaa Liikearkistoyhdistyksen jäsenistön ja sidosryhmien näkemyksiä asiakirjahallinnon organisointiin ja ROI-laskentaan.

Kysely on jo päättynyt.
Tulokset julkistetaan Asiakirjahallinnon teemapäivässä torstaina 10.11.2016, joten vastaukset toivotaan lokakuun aikana.